3-pin mini XLR

迷你三针卡侬线

LCT 40 TS

迷你三针卡侬线,LCT 640 TS在双输出模式时使用。

音频线
LCT
LCT40TS
3-pin mini XLR
Facebook icon YouTube icon Instagram icon zoom-icon